Hawaiian massage: Lomi Lomi Nui

Boka


Lomi lomi nui

Lomi lomi nui är en massage som kommer från den hawaiianska livsfilosofin, kallad Huna. Enligt den är människan en del av naturen, därför reflekterar massagen element som förekommer i naturen, till exempel rörelse av havsvågor eller palmer. Hawaiianer tror att kärlek är en oskiljbar del av allas liv, därför kallas lomi lomi-massage en massage av kärleksfulla händer. Kärnan är att förmedla acceptans, värme och kärlek genom händernas rörelser. Lomi lomi nui är en läkande , energisk och avslappnande helkroppsmassage . Det görs med användning av en stor mängd av varm olja, som sprids direkt på huden. Under massagen spelas hawaiiansk musik , vilket ökar effektiviteten i processen och säkerställer en harmonisk atmosfär.